A 8-AS POOL BILIÁRD JÁTÉKSZABÁLYAI

Ebben a bejegyzésben a játék rövid és hosszú játékleírását olvashatja. A bejegyzés segít eldönteni, hogy melyik játékot válassza rendezvényre, tartós bérlésre vagy üzemeltetésre. Oldalunkon a játékot és részletes információit itt találja: Biliárd asztal.

A JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA, CÉLJA

A játékosok egy dákó segítségével a saját csoportjukba tartozó golyókat (tele vagy csíkos) egymás után a lyukakba gurítják (célgolyót és a lyukat megmondva), majd utolsónak a fekete, 8-as golyót (megcélzott lyukat megmondva). Az a játékos nyer, akinek ez sikerül.

A biliárd egy megunhatatlan klasszikus játék
A biliárd egy megunhatatlan klasszikus játék

RÉSZLETESEN

Az itt olvasható biliárd játékszabályok megfelelnek a hivatalos szabályoknak, de elsősorban hobbijátékosoknak íródtak, ezért bizonyos részletekre nem térnek ki.

A pool biliárd elnevezés egy gyűjtőnév, mely többféle biliárd játékot foglal magába. A vendéglátóhelyeken általában ezzel a variációval találkozunk.

8 – AS POOL SZABÁLYOK

KI KEZDI A JÁTÉKOT?

A kezdés jogát a biliárdgolyók felrakása előtt tempólökéssel szokás eldönteni. Ez azt jelenti, hogy a két játékos a biliárdasztal egyik végéről közel egy időben meglök egy-egy golyót, megcélozva a szemközti mandinert. Amelyik játékos golyója a biliárdasztal végéhez közelebb áll meg visszatéréskor, az eldöntheti, hogy ő maga, vagy a másik fél kezdje a játékot.
Akinek a golyója érinti az oldalsó falat, vagy lyukba esik, esetleg átmegy az ellenfél térfelére, az elveszti a tempólökést, tehát a kezdés jogának eldöntése ekkor is a másik játékost illeti.

Általában csak az első játékkezdést szokták a fent leírtak szerint eldönteni, utána felváltva kezdenek a játékosok.

A BILIÁRDGOLYÓK FELRAKÁSA

A játékhoz 15 színes, illetve 1 db fehér golyót használnak. A golyókat háromszög alakzatban kell a játék kezdésekor felhelyezni a biliárdasztalra, mégpedig úgy, hogy a háromszög 2 alsó csúcsára ne egy csoportba tartozó golyók kerüljenek. A fekete golyót a harmadik sorban, középre kell elhelyezni. A többi biliárdgolyó elhelyezése tetszőleges. A háromszög csúcsán lévő, legelső golyónak kell a posztón megjelölt pontra az ún. tőpontra kerülnie. (Nem a feketének!)
Általában a hobbi biliárdasztalokon csak két pont van megjelölve, ezek közül egyet válasszunk ki tőpontnak, egyet pedig kezdőpontnak (homlokpontnak).
Felhelyeztük a biliárdgolyókat és eldöntöttük, hogy ki kezd. Indulhat a játék!
Az első mozzanat a kezdőlökés. A játékos a fehér golyót a biliárdasztalon a homlokmezőben bárhova elhelyezheti a kezdőlökéshez.

Homlokmező a hobbiasztalokon gyakran nincs jelölve, hiszen csak két pontot szoktak felragasztani a posztóra. Ezért egyszerűen használhatjuk a kezdőpontot (homlokpontot) a fehér golyó meglökéséhez, vagy rajzoljuk fel mi magunk a homlokvonalat, mely a kezdőpontot halad keresztül a biliárdasztal végével párhuzamosan.
E vonal mögül bárhonnan kezdhetünk.

A kezdőlökés során mindegy, hogy melyik célgolyót találjuk el először, az viszont fontos, hogy a golyók közül legalább 4 golyó falat érintsen, vagy legyen olyan golyó, mely lyukba esik, különben a kezdőlökés hibás.
Ha a kezdőlökéskor a fekete biliárd golyó kerül lyukba, az nem számít hibának, egyszerűen helyezzük vissza a tőpontra, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az úgynevezett tővonalra, a lehető legközelebb a tőponthoz. (A tővonal a tőponttól halad a biliárdasztal végéig, arra merőlegesen, általában nem szokás felrajzolni) De a játékos ebben az esetben akár meg is ismételheti a kezdőlökést.
Amennyiben a fehér golyó esik lyukba az hibának minősül és a másik játékos folytatja a játékot, méghozzá úgy, hogy a fehér golyót a homlokvonal mögé bárhová visszahelyezheti.
Ha bármelyik golyó kiugrik a biliárdasztalról, azt nem kell visszatenni (kivéve a 8-ast), ez esetben a másik játékos folytathatja a játékot a kialakult állásból, vagy ha akarja, a fehér golyót a homlokvonal mögé bárhol elhelyezheti a lökéshez.
Ha a kezdőlökés során egyetlen célgolyó sem került lyukba, akkor a másik játékos folytatja a játékot, tetszőleges golyócsoportot választva. De jogában áll új kezdőlökést végeznie, vagy kérnie a másik féltől.
Ha a kezdőjátékos nem vétett hibát és sikerült golyót lyukba küldenie, akkor folytathatja a játékot.

GOLYÓCSOPORT VÁLASZTÁSA

A 15 színes biliárdgolyó közül 8 egyszínű, 7 pedig ún. csíkos. Mivel a 8-as, fekete golyó nem része a golyócsoportoknak, így típusonként, 7-7 golyó alkotja azokat.
Miután sikeresen elvégeztük a kezdőlökést, golyócsoportot kell választanunk, de függetlenül attól, hogy milyen golyó került lyukba a kezdőlökés során.
A lökés előtt meg kell neveznünk az általunk kiszemelt golyót és azt, hogy melyik lyukba szeretnénk lőni. Ha ezt sikeresen végrehajtjuk, akkor miénk a folytatás joga, és a választott csoport golyóit kell a továbbiakban lyukba küldenünk. Ha az előbbi lökés nem sikerülne, akkor az ellenfél folytatja a játékot, és ő választhat a golyócsoportok közül.

A JÁTÉK FOLYTATÁSA

A cél az, hogy a saját csoportunkba tartozó golyókat egymás után lyukba küldjük bemondva a célgolyót és a lyukat is, majd a fekete, 8-as golyót szintén bemondva a megcélzott lyukat. Ha mindez sikerül, akkor megnyerjük a játékot.

SÚLYOS HIBÁK, MELYEKKEL ELVESZÍTJÜK A PARTIT

Még van golyónk az asztalon, de véletlenül a 8-as golyót lyukba küldjük.
A 8-as golyó kiugrik az asztalról, kivéve a kezdőlökés esetét.
Már nincs golyónk az asztalon, de a 8-as golyót nem a bemondott lyukba lőjük be.
Már nincs golyónk az asztalon, a 8-as golyót a bemondott lyukba lökjük, de ezzel egy időben a fehér golyó is lyukba esik.
Ha ezek közül egyet is vétünk, akkor elveszítettük a partit.

HIBÁK MELYEK ESETÉN A FOLYTATÁS A MÁSIK JÁTÉKOST ILLETI

A fehér, vagy bármelyik biliárdgolyó, kivéve a 8-as kiugrik az asztalról.
A fehér golyó lyukba kerül.
A fehér golyó nem a saját golyócsoportunk tagját érinti először.
Nem történik falérintés, miközben nem löktünk lyukba egyetlen golyót sem.
Ha ezen hibák valamelyikét követjük el, akkor a másik fél úgy folytathatja a játékot, hogy a fehér golyót tetszőlegesen, bárhol elhelyezheti a biliárdasztalon a lökéshez.
Ha csak annyit hibázunk, hogy nem sikerül a bemondott biliárd golyót a bemondott lyukba lőni, és az más lyukba sem esik bele, akkor a másik játékos úgy folytatja a játékot, hogy nem módosíthatja a fehér golyó kiinduló helyzetét.

A BIZTONSÁGI LÖKÉS

A játék során jogunkban áll úgynevezett biztonsági lökést végrehajtani. Ezt előre be kell mondanunk. Ilyenkor nem kell megnevezni célgolyót és lyukat, tehát a golyócsoportunkba tartozó golyók közül bármelyiket érinthetjük a fehér golyóval és mindegy, hogy melyik lyukba küldjük azt, vagy bármelyik golyónkat. Ettől eltekintve minden elkövetett hiba ugyanúgy számít, mint a normál, nem biztonsági lökésnél.
A biztonsági lökés után minden esetben át kell adnunk a folytatás jogát a másik játékosnak.

AJÁNLOTT OLDALAK

Pin It on Pinterest

Ossza meg!
Call Now Button